Słupskie WOPR rozpoczyna nabór na Szkolenie instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego

Planowany termin kursu: 22.06 – 26.06.2022 r.

Miejsce: Baza WOPR Rowy, ul. Plażowa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku, w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, ustala się następujące zasady szkolenia instruktorów:

 1. Do udziału w kursie może zakwalifikować się może osoba pełnoletnia,
 2. Warunkiem ukończenia szkolenia instruktorów jest udział w co najmniej 38 – godzinnym cyklu nauczania.
 3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu teoretycznego i praktycznego jest obowiązkowa obecność na zajęciach.
 4. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia kursant odbędzie egzamin teoretyczny i praktyczny.
 5. Warunkiem zaliczenia egzaminu praktycznego jest przeprowadzenie:
 • symulowanej akcji ratowniczej, przy użyciu sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego, do osoby tonącej aktywnej na odległości co najmniej 10 m i głębokości co najmniej 1,60 m;
 • symulowanej akcji ratowniczej, przy użyciu sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego, do osoby tonącej pasywnej na odległości co najmniej 80 m i głębokości co najmniej 1,60 m;
 • 20-minutowych zajęć teoretycznych dla grupy co najmniej pięcioosobowej na temat określony przez komisję, z zakresu objętego ramowym programem szkolenia ratowników wodnych;
 • 20-minutowych zajęć praktycznych z grupą co najmniej pięcioosobową na temat określony przez komisję, z zakresu objętego ramowym programem szkolenia ratowników wodnych.
 1. Jeśli osoba nie jest ratownikiem wodnym – musi zaliczyć egzamin praktyczny (identyczny jak egzamin na stopień ratownik wodny).
 2. Po ukończeniu szkolenia i pozytywnie zaliczonego egzaminu, uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenie.

Zapewniamy:

- nocleg – baza Słupskiego WOPR w Rowach
- wyżywienie

Warunkiem przystąpienia: jest dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki w kwocie 300,00 zł do dnia 17.06.2022 w biurze Słupskiego WOPR lub dokonać przelewu na konto Słupskiego WOPR, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk: Bank PKO BP O/SŁUPSK 26 1020 4649 0000 7502 0052 1880 tytułem: „Szkolenie instruktorów, imię i nazwisko”.

Pozostałą kwotę w wysokości 600,00 zł należy wpłacić do dnia 26.06.0022

Cena: 900,00 zł za osobę

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem: 691 300 987