Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Instruktor

SZKOLENIE INSTRUKTORÓW

Cel szkolenia:
Celem kształcenia jest przygotowanie osób zatrudnionych, pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i do prowadzenia szkoleń ratowników wodnych.


Cele szczegółowe szkolenia:
Absolwent szkolenia powinien umieć:
1) prowadzić wykłady na szkoleniach dla ratowników wodnych i kandydatów na instruktorów;
2) prowadzić ćwiczenia praktyczne na szkoleniach dla ratowników wodnych.


Czas trwania szkolenia:
Szkolenie powinno trwać co najmniej 38 godzin, w tym co najmniej 16 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 22 godziny zajęć praktycznych.


Warunki realizacji szkolenia:
1. Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego prowadzący szkolenie zapewnia bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób uczestniczących w szkoleniach, w szczególności:
1) sale wykładowe lub seminaryjne wyposażone w sprzęt multimedialny do prowadzenia zajęć;
2) pływalnię o wymiarach minimum 25 m x 10 m x 1,60 m, ze słupkami o wysokości minimum 70 cm do wykonania skoku;
3) dostęp do zbiornika wodnego z naturalną linią brzegową, umożliwiającą swobodny dostęp do wody;
4) sprzęt dla każdej grupy szkoleniowej:
a) rzutkę ratunkową (worek z obciążnikiem zawierający 25 m liny nietonącej o średnicy minimum 6–8 mm) – 5 szt.,
b) koła ratunkowe – 3 szt.,
c) linę ratowniczą (lina nietonąca o średnicy 6–8 mm i długości 15 m) – 2 szt.,
d) linę asekuracyjną (lina nietonąca o długości 80 m) z zasobnikiem – 2 szt.,
e) bojkę ratowniczą typu SP – 15 szt.,
f) pas ratunkowy – 3 szt.,
g) żerdź o długości minimum 4 m – 1 szt.,
h) manekiny do nauki holowania (fantom osoby dorosłej koloru czerwonego w formie torsu, z pomalowaną twarzą na inny kolor, z krótkim odcinkiem ramienia, zawierający zakręcane otwory pozwalające napełnić go wodą) – 5 szt.,
i) ratowniczą łódź wiosłową z linką zaburtową na całej długości burt, wiosłami i z cumą, o długości do 5 m – 3 szt.,
j) deskę ratowniczą – 1 szt.,
k) deskę ortopedyczną – 1 szt. 2. Osoby prowadzące zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne powinny współpracować w celu kształtowania umie­jętności objętych programem szkolenia.
3. Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego prowadzący szkolenie opracowuje regulamin organiza­cyjny szkolenia oraz zasady i tryb naboru osób przewidzianych do szkolenia.
4. Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego prowadzący szkolenie zapewnia organizację procesu dydaktycznego (zajęcia praktyczne powinny odbywać się w grupach liczących nie więcej niż 10 osób).
5. Realizacja programu szkolenia:
1) uwzględnia aktualną wiedzę i umiejętności;
2) jest dokonywana w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne;
3) odbywa się na podstawie zakresu tematycznego.

back to top