Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Logotypy - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Portal Gov.pl

W dniu 6 maja 2021 roku w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu a Słupskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym została podpisana umowa dotycząca dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pt. "Zajęcia sportowe dla uczniów 2021"

Numer umowy: 2021/0182/2851/ZSdU/DS/619/TP

Opis zadania:  Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas I-III, zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych. Głównym celem programu jest upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie), wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 147 000,00 zł

program-powszechnej-nauki-plywania-umiem-plywac-6138.jpg

 

back to top