Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Gmina Ustka

https://ustka.ug.gov.pl/images/logo.gif

W dniu 23 marca 2021 roku w Ustce pomiędzy Gminą Ustka a Słupskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym została podpisana umowa o wspracie realizacji zdania publicznego pt."Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnym" w ramach zadania „Otwarcie kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek publiczny, w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych".

Numer umowy: 36/2021

Opis zadania: Zadanie "Otwarcie kompleksu rekreacyjno - sportowego przeznaczonego na użytek publiczny, w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych" polega na budowie obiektu szkoleniowego wraz z zapleczem magazynowym w miejscowości Machowinko, w której to przewidziano infrastrukturę zewnętrzną i wewnętrzną dostosowaną dla osób niepełnosprawnych i osób starszych. Zadanie prowadzone będzie w związku z realizacją projektu „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczeństwo” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na stworzenie warunków do samorealizacji osób starszych i niepełnosprawnych. Dzięki temu zwiększy się ich aktywność, aktywizacja   zawodowa oraz współpraca międzypokoleniowa. Po przez dofinansowanie osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze uzyskają możliwość usamodzielnienia się i integracji, zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym.

Miejsce realizacji zadania: Operacja jest realizowana w miejscowości Machowinku, w powiecie słupskim, małej miejscowości, na której urok składają się tereny zielone oraz bliskość morza. Usytuowanie obiektu wraz z odpowiednim zapleczem przystosowanym również dla osób niepełnosprawnych stwarza warunki do realizacji przedsięwzięcia związanego z aktywizacją osób starszych i niepełnosprawnych.

 

Wartość uzyskanego dofinansowania: 30 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 277 343,08 zł

 

 

back to top