Przed nami zawody pływackie o Puchar Prezesa Słupskiego WOPR. Uczestnicy spotkają się 11 czerwca 2023 roku na pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Rywalizacja odbędzie się na dwóch dystansach 25m oraz 50m.

Regulamin

Zawody pływackie amatorów o Puchar Prezesa Słupskiego WOPRMiejsce i termin zawodów 

 • Miejsce – Kryta pływalnia Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 • Termin – 11.06.2023 (niedziela) godz. 10.00-15.00

Uczestnictwo

W zawodach prawo startu mają roczniki od 2007 do 2017 nieposiadający licencji Polskiego Związku Pływackiego.

Organizator

Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Informacje techniczne

Elektroniczny pomiar czasu i komputerowa obsługa zawodów

Pływalnia 25 m, 6 torów

Opłata startowa wynosi 80,00 zł od osoby.

Opłaty startowe uiszczają trenerzy szkoły pływania przelewem do dnia 01.06.2023 na konto Słupskiego WOPR  26 1020 4649 0000 7502 0052 1880 lub gotówką w siedzibie Słupskiego WOPR.

Program zawodów*

Zawody będą rozgrywane w 3 blokach

 • I blok

roczniki 2010-2017 – 25 m styl dowolny dziewcząt

 9.50 – otwarcie zawodów (defilada)

10.00 – zawody

 • II blok

roczniki 2010-2017 – 25 m styl dowolny chłopców

11.50 – otwarcie zawodów (defilada)

12.00 - zawody

 • III blok

roczniki 2007-2009 - 50 m styl dowolny dziewcząt/chłopców

13.50 - otwarcie zawodów (defilada)

14.00 – rozpoczęcie zawodów

Uczestnicy, którzy nie potrafią wykonać skoku startowego ze słupka, mogą startować z wody.
Uczestnicy mogą korzystać z środków asekuracyjnych typu: makaron, deska, rękawki

*godziny zawodów mogą ulec zmianie, szczegółowe godziny zostaną podane po 01 czerwca

Dekoracje odbędą się w trakcie zawodów. Informacje na bieżąco będzie przekazywał spiker zwodów.

Zgłoszenia

Zgłoszenia grupowe od osób prawnych zgodnie z załączonym wzorem w formacie EXEL do dnia 30 maja 2023 r. na adres email: biuro@wopr.slupsk.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy zgłoszeń przed terminem.

Informacja o zamknięciu listy ukaże się na stronie www.wopr.slupsk.pl

Nagrody

 1. pamiątkowy medal za uczestnictwo
 2. słodka paczka
 3. medale za 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej chłopców/dziewcząt
 4. puchar Prezesa Słupskiego WOPR za najlepszy czas chłopców/dziewcząt (w rocznikach 2010-2017 oraz 2007-2009)

Postanowienia końcowe

 1. każdy z uczestników zgłoszony do udziału w zawodach pływackich musi posiadać pisemną zgodę podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna;
 2. uczestników zawodów zgłasza trener szkoły pływania, jako reprezentację w kategoriach (z podziałem na chłopców i dziewczęta); zgodę należy dostarczyć do biura Słupskiego WOPR do 30 maja 2023 r.;
 3. zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu;
 4. zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zawodnik nie ma przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach;
 5. w związku z RODO udział (zgłoszenie do zawodów) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie danych osobowych (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w celach reklamowych i promocyjnych organizatora;
 6. za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników oraz za przestrzeganie obostrzeń przez zawodników odpowiedzialni są trenerzy/kierownicy ekip;
 7. organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie pływalni;
 8. organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.;
 9. organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu;
 10. organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów;

 

O R G A N I Z A T O R

zawody-plywackie-6794.jpg