Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe informuje, że podczas ferii zimowych w dniach od 29.01.2018 r. do 09.02.2018 r. nie odbędą się

zajęcia z nauki i doskonalenia pływanie. Zapraszamy od 12.02.2018 r. według ustalonego porządku.

Zajęcia z Grupy Ratownictwa Sportowego podczas ferii odbywają się według ustalonego porządku.

27-28.01.2018 r. - według dotychczasowego harmonogramu: godz. 10.15-11.40, 11.45-13.10, 13.15-14.40

03-04.02.2018 r. - w dwóch grupach: godz. 10.15-11.40 oraz 11.45-13.10

10-11.02.2018 r. - w dwóch grupach: godz. 10.15-11.40 oraz 11.45-13.10

Uczestnicy z grupy 13.15-14.40 będą przydzieleni do pozostałych grup według ustaleń instruktora.