Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe po raz III zostało Wojewódzkim Operatorem Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”!

Uroczysta Inauguracja III edycji programu odbędzie się w dniu 18.03.2016 r. o godz. 11.00 w Parku Wodnym  w Redzikowie. To wyjątkowe wydarzenie pozwoli na spotkanie wielu zaproszonych gości, m. in. Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańka, Dyrektora Departamentu Sportu dla Wszystkich Dariusza Buza, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struk, Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu - Adama Krawiec, Zastępcę Dyrektora Departamentu ds. Sportu Macieja Kowalczuk, a także Burmistrzów i Wójtów Gmin Województwa Pomorskiego, Członków Zarządu Słupskiego WOPR i Pomorskiej Federacji WOPR, Członków Rady Naukowej Słupskiego WOPR oraz wykwalifikowanych instruktorów prowadzących zajęcia w ramach projektu.

Słupskie WOPR realizuje program powszechnej nauki pływania  od 2014 r. Do tej pory  w projekcie udział wzięło 67 Gmin oraz 15 pływalni, pływać nauczyło się ponad 3200 dzieci z terenu całego województwa pomorskiego, a w obecnej edycji udział weźmie minimum 1500 uczniów szkół podstawowych.

umiem-plywac-2016-4399.jpg