Wszystkich chętnych ratowników informujemy o możliwości skorzystania z Ubezpieczenia dla Ratowników. 

Program dla Ratowników Wodnych dotyczy ubezpieczenia:

·         odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (składki od 11 zł!)

Zakupu polisy dokonuje się na platformie internetowej https://wopr.salvavita.pl/ w bardzo prostych sposób: 

1.    WYBÓR WARIANTU UBEZPIECZENIA

2.    WPROWADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

3.    DOKONANIE PŁATNOŚCI ON-LINE

4.    AUTOMATYCZNA WYSYŁKA POLISY W PDF NA PODANY PODCZAS PROCESU ZAKUPU ADRES E-MAIL