szkolenie-ratownikow-wodnych-5963.jpg

OGŁOSZENIE O NABORZE

Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach ratowników wodnych w ramach
zadania publicznego pod tytułem

Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego

współfinansowane ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Jesteś pełnoletni?

Posiadasz aktualny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy?
 

ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM SZKOLENIU !

 

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 6 grup szkoleniowych, liczących 15 osób, łącznie 90 osoby.

Termin naboru: od 18.08.2020 do wyczerpania miejsc

Szkolenia skierowane jest do  osób dorosłych  zainteresowanych nabyciem kwalifikacji i umiejętności w obszarze szkoleń ratowników wodnych spełniających następujące warunki udziału w szkoleniu:

  1. Stan zdrowia kandydata pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z Art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
  2. Uczestnik jest osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z Art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
  3. Uczestnik posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zwanego dalej „kursem”, i uzyskaniu tytułu ratownika zgodnie z Art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
  4. Uczestnik deklaruje chęć przystąpienia do Słupskiego WOPR wraz z uiszczeniem opłaty członkowskiej.

Formularze należy składać osobiście lub elektronicznie w Biurze Słupskiego WOPR:

Szczecińska 99, 76-200 Słupsk

tel: 669 548 445 lub 59 843 17 08

email: biuro@wopr.slupsk.pl

czynne w dni robocze w godzinach: 07.00 - 15.00

FIRMA „Art-Med” mgr Michał Folusiak realizuje Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – tel. 792 618 995, koszt: 400,00 zł dla członków SWOPR