„Szkolenie z zakresu Ratownictwa na lodzie”

Organizator:

Słupskie WOPR-OSP Biesowice

 

Cel szkolenia:

 • przygotowanie ratowników do udzielania pomocy w warunkach załamania się lodu
 • przedstawienie zasad bezpiecznego zachowania się na lodzie
 • samoratownictwo

 

Czas szkolenia:

 • zajęcia teoretyczne – 2 h
 • zajęcia praktyczne – 5 h
 • pokazy -1 h

 

Uczestnicy szkolenia:

 • Członkowie Grupy Interwencyjnej Słupskiego WOPR
 • Instruktorzy i Ratownicy Słupskiego WOPR
 • PSP OSP

 

Wyposażenie indywidualne:

 • skafander
 • rękawiczki, buty
 • osłona na twarz

Termin szkolenia:

 • luty 2018

 

Miejsce szkolenia:

 • wykłady-Biesowice (sala wykładowa) godz. 9.00
 • ćwiczenia praktyczne j. Przyjezierze…………… godz. 11.00
 • pokazy z zakresu ratownictwa lodowego godz. 13.00

 

Zgłoszenia:

 • Biuro Słupskiego WOPR do dnia 30.01.2018. (dla ratowników i instruktorów WOPR)
 • PSP OSP inne służby – w macierzystych jednostkach

 

Koszt szkolenia:

 • bezpłatne

 

Kadra instruktorska:

 • Instruktorzy WOPR
 • Nurkowie MSW
 • Ratownicy

 

Sprzęt:

 • sanie do ratownictwa lodowego
 • liny asekuracyjne
 • pagaje
 • szydła
 • drabina
 • platforma
 • tyczki, żerdzie
 • deski
 • kijki narciarskie
 • kije hokejowe

 

ZAPRASZAMY !