SZKOLENIE INSTRUKTORÓW RATOWNICTWA WODNEGO
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 747)

Słupskie WOPR zaprasza na Szkolenie Instruktora Ratownictwa Wodnego:

Kurs trwa min. 38 godzin i zakończony jest egzaminem praktycznym, po którym otrzymasz stosowne zaświadczenie.

Miejsce: Rowy (woj. Pomorskie)

Termin: 01.05-05.05.2024 r.

Zasady szkolenia:

  1. Szkolenie organizuje Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
  2. Do udziału w kursie można zakwalifikować osobę spełniającą wymogi określone w rozporządzeniu.
  3. Otrzymanie zaświadczenia jest poprzedzone udziałem w kursie, zrealizowanym zgodnie z programem szkolenia, po pozytywnym zaliczeniu wszystkich, wymaganych elementów oraz pozytywnym zdaniu egzaminu.

Szczegółowe informacje pod nr. telefonu: 691 300 987