SZKOLENIE INSTRUKTORÓW RATOWNICTWA WODNEGO
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 747)

Szkolenie Instruktora Ratownictwa Wodnego to kurs przygotowujący do zdania egzaminu i podjęcia pracy w jednostkach ratownictwa wodnego. Po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu zgodnie z rozporządzeniem MSW otrzymasz uprawnienia zawodowe instruktora ratownictwa wodnego.

Kurs trwa min. 38 godzin i zakończony jest egzaminem praktycznym po którym otrzymasz stosowne zaświadczenie.

Miejsce: Rowy (woj. Pomorskie)

Termin: 15-18.06.2023 r.

Cena: 2000,00 zł (dla członków Słupskiego WOPR – 1500,00 zł)

Zasady szkolenia:

 1. Szkolenie organizuje Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 2. Zakwaterowanie uczestników szkolenia: baza ratowników WOPR w Rowach
 3. Koszt szkolenia zawiera opłaty za: zakwaterowanie, wyżywienie, użytkowanie sprzętu,  materiały edukacyjne i biurowe, wydanie dokumentów oraz egzamin w pierwszym terminie.
 4. Do udziału w kursie można zakwalifikować osobę spełniającą wymogi określone w rozporządzeniu.
 5. Otrzymanie zaświadczenia jest poprzedzone udziałem w kursie, zrealizowanym zgodnie z programem szkolenia, po pozytywnym zaliczeniu wszystkich, wymaganych elementów oraz pozytywnym zdaniu egzaminu.
 6. Kandydaci na szkolenie instruktorów są zobowiązani do:
  1. wypełnienia formularza zgłoszeniowego
  2. uiszczenia opłaty za szkolenie
  3. obowiązkowego udziału we wszystkich zajęciach

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia instruktorów, zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu MSW ws. szkoleń w ratownictwie wodnym.

Szczegółowe informacje pod nr. telefonu 669 548 445 lub 59 843 17 08,
email: biuro@wopr.slupsk.pl