Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zatrudni ratowników wodnych do pracy na kąpieliskach morskich w miesiącach lipiec, sierpień 2024

Wymagania niezbędne :

  • posiadanie uprawnień Ratownika Wodnego,
  • posiadanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2021 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym,
  • posiadanie aktualnego zaświadczenia o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
  • dobry stan zdrowia – oświadczenie.

 Forma zatrudnienia - umowa zlecenie.

Wynagrodzenie:
• Ratownik Wodny kwoty brutto za 1 miesiąc pracy w zależności od posiadanego stażu pracy

0 - 1 sezon doświadczenia w pracy ratownika na kąpielisku morskim - 7 100,00 zł brutto/m-c
2 - 4 sezony doświadczenia w pracy ratownika na kąpielisku morskim - 7 300,00 zł brutto/m-c
5 i więcej sezonów doświadczenia w pracy ratownika na kąpielisku morskim 7 500,00 zł brutto/m-c

* jeden sezon stażu należy rozumieć jako pełne dwa miesiące pracy na kąpielisku morskim w charakterze ratownika wodnego

- dodatek uznaniowy za funkcję wieżowego: do 800,00 zł brutto/m-c

*Od wartości przyznanych wynagrodzeń zostanie potrącony podatek od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Wymagane dokumenty na etapie rekrutacji:
wypełniony formularz wraz z wklejonym elektronicznie zdjęciem !!!

ZAPEWNIAMY:

  • zakwaterowanie
  • obiad
  • ubiór ratowniczy
  • wodę mineralną.

KONTAKT:

Adres do wysyłania podań w formie elektronicznej: praca@wopr.slupsk.pl
Telefon 691 300 987 Piotr Dąbrowski

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do pracy o powyższym fakcie zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mail.