Praca dla ratownika

  • Miejsce: Pływalnia Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku
  • Termin: 02.01.2024-31.12.2024
  • Umowa zlecenie
  • Elastyczny grafik pracy

Wymagane dokumenty: 

  • podanie
  • kopia ważnego zaświadczenia KPP
  • kopia uprawnień ratownika wodnego
  • kopia uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym

Miejsce składania dokumentów: siedziba Słupskiego WOPR ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk lub drogą elektroniczną na adres: biuro@wopr.slupsk.pl.

Więcej informacji: 669 548 445.