Wymagane dokumenty

  • wypełniony druk ZLECENIOBIORCA
  • podanie
  • kopia ważnego zaświadczenia KPP
  • kopia uprawnień ratownika wodnego
  • kopia uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym

Miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć w biurze Słupskiego WOPR,
ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk lub drogą elektroniczną na adres: biuro@wopr.slupsk.pl.

Propozycje grafiku należy składać  bezpośrednio do koordynatora, do każdego 20 dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc:

Artur Nawrot

tel. 664-756-690

Mail: a.nawrot@wopr.slupsk.pl