Mając na względzie ochronę walorów przyrodniczych doliny rzeki Słupi, Słupskie WOPR, reprezentowane  przez Prezesa  - Piotra Dąbrowskiego, w dniu dzisiejszym podpisało z  Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych reprezentowanym przez Dyrektora Bożenę Sikorę porozumienie o współpracy.

Dzięki podpisanemu  porozumieniu wzmocniona będzie  ochrona najcenniejszych walorów przyrodniczych rzeki i doliny poprzez patrolowanie, reagowanie na naruszanie przepisów ochronnych oraz wykrywanie zagrożeń dla przyrody.  Dzięki przeprowadzonym szkoleniom organizacje wspólnie będą realizować projekt "Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach PZPK", a także przeprowadzą akcję antykłusowiczą ochrony ryb łososiowatych.

porozumienie-4396.jpg