Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz Pomorska Federacja WOPR zawarły porozumienie w sprawie szczegółowych zasad współpracy w zakresie zapobiegania i likwidowania zagrożeń.
Porozumienie podpisał Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg.Tomasz Komoszyński oraz prezes Pomorskiej Federacji WOPR Piotr Dąbrowski.
Zakres porozumienia obejmuje między innymi:
-wykrywanie,rozpoznawanie oraz monitorowanie zaistniałych zagrożeń
-alarmowanie i informowanie przez podległe jednostki organizacyjne o zaistniałych zagrożeniach
-wspomaganie działań ratowniczych,gaśniczych,i poszukiwawczych .
-udzielanie wzajemnej pomocy odpowiednio do potrzeb i posiadanych mozliwości
-prowadzenie wspólnych szkoleń.
-wyposażanie grup ratowniczych w niezbędne urządzenia wymagane do realizacji porozumienia.