Porozumienie o współpracy w zakresie edukacji dzieci i młodzieży na rzecz rozwoju sektora gospodarki morskiej zostało podpisane.Celem współpracy jest m.innymi pozyskiwanie kandydatów do pracy związanej ze specjalnościami pokładowymi,wychowania i edukacji morsko-żeglarskiej uczniów szkół subregionu słupskiego,integrowania środowiska marynarskiego i żeglarskiego,podniesienie poziomu realizacji zadań statutowych instytucji zawierających porozumienie.Inicjatywa kmdr.ppor.Dariusza Kloskowskiego juz spotkała się z dużym zainteresowaniem,cieszy całe środowisko szkolne zainteresowane przedsięwzięciem.