Słupskie WOPR zatrudni ratowników wodnych do pracy na kąpieliskach śródlądowych.

Kąpiliska śródlądowe

Kąpieliska morskie