W dniach 15-16 lipca br. we Flensburgu (Niemcy) obchodzono 100 – lecie tej organizacji w powiecie Flensburg kraju związkowego Schlezwig – Holstein. Obchody miały uroczysty charakter. Uczestniczyło w nich kilka pokoleń ratowniczej braci z niemieckiego DLRG z różnych szczebli wraz z jej obecnym Prezesem szczebla federalnego (DLRG Bundes Prasident), Joachimem Haag, a także przedstawiciele czołowych partii politycznych oraz władz samorządowych. W obchodach uczestniczyli również członkowie słupskiego WOPR, Beata i Zbigniew Zubel.

Obchody „okrągłej” rocznicy DLRG Flensburg bardzo ściśle związane są ze słupskim WOPR-em. Od 1989 roku w ramach współpracy między naszymi miastami doszło do intensywnej wymiany członków naszych zbliżonych programowo organizacji. W jej ramach uprawnienia DLRG zdobyło kilkudziesięciu członków słupskiego WOPR, z których kilkunastu pracowało na plażach niemieckich. Jednocześnie uprawnienia ratownika WOPR ukończyło 35 kursantów z DLRG Flensburg odbywając jednocześnie praktykę na plażach w Ustce i Rowach. To istotny element naszej wzajemnej historii, co kilkakrotnie podkreślił w swoich wystąpieniach obecny Prezes DLRG Flensburg, Joachim Hensel.

Znalazło to także swój oddźwięk w okolicznościowej broszurze wydanej na tą okoliczność oraz wystawie zdjęć i eksponatów związanych z naszą współpracą. Najbardziej zasłużeni członkowie DLRG otrzymali okolicznościowe tablice pamiątkowe słupskiego WOPR, a na walnym spotkaniu odczytano także list gratulacyjny Prezesa, Piotra Dąbrowskiego.