Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Słupskiego WOPR

 

Na podstawie uchwały Zarządu Słupskiego WOPR nr 02/WN/2018 z dnia 18.09.2018 roku zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  w celu dokonania zmian w Statucie. Zebranie odbędzie się w Słupsku w budynku Zakładu Doskonalenia Zawodowego ul. Szczecińska 57 dnia 21 października 2018 r. o godz. 12.00

 

Za Zarząd

Prezes Słupskiego WOPR

Piotr Dąbrowski