kompleks-rekreacyjno-sportowy-przeznaczony-na-uzytek-publiczny-w-tym-dla-seniorow-i-osob-niepelnosprawnych-6334.jpg kompleks-rekreacyjno-sportowy-przeznaczony-na-uzytek-publiczny-w-tym-dla-seniorow-i-osob-niepelnosprawnych-6335.jpg

Udało się! :)

Dzięki dofinansowaniu w ramach programu Rybactwo i Morze oraz finansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRM udało się zakończyć realizację operacji:

"Budowa budynku szkoleniowo-socjalnego oraz garażu dwustanowiskowego wraz z wewnętrzną linią zasilająca w miejscowości Machowinko, Gmina Ustka" prowadzonego w związku z realizacją projektu „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczeństwo” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Celem operacji jest: propagowanie dobrostanu społecznego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez otwarcie kompleksu rekreacyjno - sportowego przeznaczonego na użytek publiczny w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 300 000,00 zł.

kompleks-rekreacyjno-sportowy-przeznaczony-na-uzytek-publiczny-w-tym-dla-seniorow-i-osob-niepelnosprawnych-6328.jpg kompleks-rekreacyjno-sportowy-przeznaczony-na-uzytek-publiczny-w-tym-dla-seniorow-i-osob-niepelnosprawnych-6329.jpg
kompleks-rekreacyjno-sportowy-przeznaczony-na-uzytek-publiczny-w-tym-dla-seniorow-i-osob-niepelnosprawnych-6325.jpg kompleks-rekreacyjno-sportowy-przeznaczony-na-uzytek-publiczny-w-tym-dla-seniorow-i-osob-niepelnosprawnych-6324.jpg
kompleks-rekreacyjno-sportowy-przeznaczony-na-uzytek-publiczny-w-tym-dla-seniorow-i-osob-niepelnosprawnych-6333.jpg kompleks-rekreacyjno-sportowy-przeznaczony-na-uzytek-publiczny-w-tym-dla-seniorow-i-osob-niepelnosprawnych-6331.jpg