Programy profilaktyczne realizowane na podstawie umowy z Miastem Słupsk -  Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku

W dniu 11.02.2021 roku w Słupsku pomiędzy Miastem Słupsk a Słupskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym została podpisana umowa o wspracie realizacji zdania publicznego pt. „Sportowe Ratownictwo Wodne".

Numer umowy: PS.3037.2.22.2021

Opis zadania: Zadanie polega na całorocznej organizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcji sportowej. Zadanie prowadzone będzie od stycznia 2021 do grudnia 2021 r. Uczestnicy zadania zostaną podzieleni na 3 grupy min. 10 osobowe, umiejętnościami oraz rocznikami. Do każdej grupy przydzielony będzie instruktor (trener) odpowiedzialny za planowanie, organizowanie i przeprowadzenie zajęć. Zajęcia odbywać będą się 2 razy w tygodniu za każdym razem po 2 jednostki dla każdej grupy. Zadanie ma na celu przeprowadzenie szkoleń przygotowujących młodzież do startów w zawodach pływackich i sportowego ratownictwa wodnego m.in. w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym, Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym, Pomorskiej Lidze Ratownictwa Wodnego itd.

Miejsce realizacji zadania: Zadanie będzie realizowany w mieście Słupsku. Zajęcia prowadzone będą na pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz w Klubie Olimpijczyk

 

Wartość uzyskanego dofinansowania: 14 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 28 140,00 zł