Słupskie WOPR zatrudni ratowników wodnych do pracy na kąpieliskach śródlądowych

 Praca od 22.06.2024 r:

Kąpielisko w Miastku – Jezioro Lednik i Jezioro Głębokie
Kąpielisko w Bytowie – Jezioro Jeleń
Kąpielisko w Przywidzu
Kąpielisko w Parku Trendla w Słupsku

Praca od 28.06.2024 r:

Kąpielisko w Obłężu – Jezioro Obłęskie

Praca od 01.07.2024 r:

Kąpielisko w Miastku – Jezioro Głębokie
Kąpielisko w Ocyplu

Stawka: 32,00 zł brutto/1 godz.

Wymagania niezbędne :

  • posiadanie uprawnień Ratownika Wodnego,
  • posiadanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2021 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym,
  • posiadanie aktualnego zaświadczenia o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
  • dobry stan zdrowia – oświadczenie.

Wymagane dokumenty na etapie rekrutacji:
wypełniony formularz wraz z wklejonym elektronicznie zdjęciem !!!

KONTAKT:

Adres do wysyłania podań w formie elektronicznej: praca@wopr.slupsk.pl
Więcej informacji 691 300 987 Piotr Dąbrowski

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do pracy o powyższym fakcie zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mail.