Już w najbliższą niedzielę (16.10.2022) odbędzię się na IV runda Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2022. Tym razem rywalizacja odbędzie się w Kościerzynie. Zawodnicy wystartują w czterech konkurencjach, w pięciu kategoriach wiekowych, z podziałem na kobiety i mężczyzn:
– 100m ratowanie manekina z pasem,
– 50m holowanie manekina,
– Wyścig australijski,
– 4x50m super ratownik.
Dodatkowa konkurencja, poza klasyfikacją, to rzut liną.
Zawody będzie można z trybun pływalni Aqua Centrum Kościerzyna przy ul. Hallera 2. Tradycyjnie wyniki będzie można śledzić online na stronie livetiming.pl.

Mamy też ważny komunikat, że w tegorocznych rozgrywkach będziemy mieli pięć rund. Poniżej zaktualizowany kalendarz Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2022:

Pomorska Liga Ratownictwa Wodnego »

Aktualna klasyfikacja open kobiet »

Aktualna klasyfikacja open mężczyzn »

Komunikat Organizacyjny
IV Runda Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2022
„Mistrzostwa w Ratownictwie Wodnym o Puchar Burmistrza Miasta
Kościerzyna” 

1 . TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
16 października 2022
Kryta Pływalnia Aqua Centrum w Kościerzynie (ul. Hallera 2)
PROGRAM:
8:00 – Akredytacja
9:00 – Rozgrzewka
9:30 – Odprawa sędziów i kierowników drużyn
9:45 – Uroczyste otwarcie
10:00 – Rozpoczęcie zawodów

2 . INFORMACJE TECHNICZNE:
Pływalnia 25m; 6 torów
Pomiar czasu: elektroniczny i ręczny
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ILSF oraz postanowieniami
Regulaminu Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2022

3 . ORGANIZATOR ZAWODÓW:
Pomorska Federacja Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

4 . ZASADY UCZESTNICTWA:
W zawodach prawo startu mają zawodnicy 10 letni i starsi. Dopuszcza się udział
młodszych dzieci za zgodą organizatora
– Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.
– Zawodnicy reprezentują własne jednostki lub podmioty. Obecność
zawodników na otwarciu i zamknięciu zawodów obowiązkowa.

5 . ZALECENIA W ZWIĄZKU COVID-19
Uwaga!
– Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych
norm sanitarnych w związku z sytuacją epidemiologiczną, w szczególności
utrzymywania stałego dystansu od innych uczestników imprezy, a także
poruszania się w maseczkach ochronnych.

6 . ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
– Zgłoszenie należy przesłać w postaci pliku lenex (*lxf) na
email: bojard@poczta.onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni przed datą
rozpoczęcia zawodów.
– Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia
(DD/MM/RRRR), nazwę drużyny, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas
uzyskany w ostatnich 12 miesiącach

7 . REGULAMIN ROZGRZEWKI:
– Tor 1 i 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do
wody. Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą
wykluczenia z zawodów.

8 . KONKURENCJE:
100m ratowanie manekina z pasem
50m holowanie manekina
Wyścig australijski
4x50m super ratownik
Extra: Rzut liną

9 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień
niniejszego komunikatu
– Prawo interpretacji przysługuje organizatorom
– W sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje przedstawiciel
Słupskiego WOPR
– Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo – programowej
zawodów.

Kontakt do organizatora: Michał Zarach – tel. 606 948 660

iv-runda-pomorskiej-ligi-ratownictwa-wodnego-2022-komunikat-organizacyjny-6613.jpg