Już w niedzielę 18 czerwca 2023 r. w Sopocie rozpoczną się zmagania na wodach otwartych, w ramach III rundy Pomorska Liga Ratownictwa Wodnego 2023 w Sopocie.

Komunikat Organizacyjny
Pomorska Liga Ratownictwa Wodnego 2023 – III runda
Sopot, 18 czerwca 2023

 1. TERMIN ZAWODÓW I MIEJSCE ZAWODÓW:
  18 czerwca 2023
  Biuro zawodów - Sopockie WOPR, ul. Bitwy pod Płowcami 67c w Sopocie
  Miejsce zawodów: wejście na plażę nr 40 w Sopocie

       PROGRAM:
       9:00 - Akredytacja
       9:30 - Odprawa sędziów
       9:45 - Uroczyste otwarcie
      10:00 - Rozpoczęcie zawodów

 1. INFORMACJE TECHNICZNE:
  Akwen otwarty Zatoki Gdańskiej
  Pomiar czasu: ręczny
  Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ILSF oraz postanowieniami regulaminu Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2023.
 2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
  Pomorska Federacja Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (federacjawopr.pl).
 3. ZASADY UCZESTNICTWA
 • W zawodach prawo startu mają zawodnicy 10 letni i starsi. Regulamin zawodów dopuszcza udział zawodników młodszych niż 10 lat pod warunkiem konsultacji z Organizatorem (695 256 187).
 • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.
 • Zawodnicy reprezentują kluby lub podmioty. Możliwy jest start indywidualny.
 • Opłaty startowe (75zł/uczestnik) należy uiścić przelewem do dnia 16 czerwca 2023 na konto Sopockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (https://sopockiewopr.pl/kontakt) lub gotówką w dniu zawodów.
 • Kategorie wiekowe i klasyfikacja:
  ○ w kategorii młodzików – roczniki 2013 – 2012 (10-11 lat),
  ○ w kategorii młodzików starszych – roczniki 2011 – 2010 (12-13 lat),
  ○ w kategorii junior młodszy – roczniki 2009 – 2008 (14-15 lat),
  ○ w kategorii junior – rocznik 2007 – 2005 (16-18 lat),
  ○ w kategorii open – rocznik 2011 i starsi (od 12 lat i więcej w zależności od konkurencji).
 1. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
  • Zgłoszenie należy przesłać w postaci pliku lenex (*lxf) na email: bojard@poczta.onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2023.
  • Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), nazwę drużyny, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach
 2. KONKURENCJE:

       1.1 bieg - pływanie - bieg
       1.2 flagi plażowe
       1.3 pływanie 250 m w płetwach
       1.4 100 m akcja z bojką i zasobnikiem – drużynowo

       Opis konkurencji znajduje się w regulaminie dostępnym na stronie federacjawopr.pl

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu.
 • Prawo interpretacji przysługuje organizatorom.
 • W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje sędzia główny zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo – programowej zawodów.


  Kontakt do organizatora: biuro@sopockiewopr.pl
  Partnerzy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie, Miasto Sopot