iii-runda-pomorskiej-ligi-ratownictwa-2021-w-koscierzynie-6360.jpg

Komunikat Organizacyjny
III Runda Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2021
„Mistrzostwa w Ratownictwie Wodnym o Puchar Burmistrza Miasta Kościerzyna”

1 . TERMIN ZAWODÓW I MIEJSCE ZAWODÓW:
17 października 2021
Kryta Pływalnia Aqua Centrum w Kościerzynie (ul. Hallera 2)

PROGRAM:
8:00 – Akredytacja
9:00 – Rozgrzewka
9:30 – Odprawa sędziów 9:45 – Uroczyste otwarcie
10:00 – Rozpoczęcie zawodów

2  . INFORMACJE TECHNICZNE:
Pływalnia 25m; 6 torów
Pomiar czasu: elektroniczny i ręczny
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ILSF oraz postanowieniami Regulaminu Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2021

3  . ORGANIZATOR ZAWODÓW:
Pomorska Federacja Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

4  . ZASADY UCZESTNICTWA:
W zawodach prawo startu mają zawodnicy 12 letni i starsi będący członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego.
– Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.
– Zawodnicy reprezentują własne jednostki lub podmioty. Obecność zawodników na otwarciu i zamknięciu zawodów obowiązkowa.

5  . ZALECENIA W ZWIĄZKU COVID-19
Uwaga!
– Zawody odbywają się bez udziału publiczności.
– Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych norm sanitarnych w związku z sytuacją epidemiologiczną, w szczególności utrzymywania stałego dystansu od innych uczestników imprezy, a także poruszania się w maseczkach ochronnych.

6  . ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
– Zgłoszenie należy przesłać w postaci pliku lenex (*lxf) na email: bojard@poczta.onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia zawodów.
– Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), nazwę drużyny, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach

7  . REGULAMIN ROZGRZEWKI:
– Tor 1 i 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody. Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.

8  . KONKURENCJE:
100m ratowanie manekina z pasem 50m holowanie manekina
100m ratowanie manekina w płetwach 4x50m sztafeta z pasem ratowniczym
Extra: Wyścig australijski

9  . POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu
– Prawo interpretacji przysługuje organizatorom.
– W sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje przedstawiciel Słupskiego WOPR
– Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo – programowej zawodów.

Kontakt do organizatora: Michał Zarach – tel. 606 948 660