Poniżej przedstawiamy komunikat organizacyjny II Rundy Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2021. Przypominamy, że zgłoszenia do zawodów należy przesłać nie później niż siedem dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

W drugiej odsłonie zawodnicy zmierzą się w następujących konkurencjach:

• 100m ratowanie manekina z pasem,
• 100m / 200 m pływanie z przeszkodami
• 100m ratowanie manekina w płetwach,
• 4x50m sztafeta z pasem ratowniczym,
KONKURENCJA DODATKOWA:
• Wyścig pływacki na dystansie:
- w kategorii młodzików i junior młodszy 300m
- w kategorii junior i open 500m

Aktualny terminarz Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2021: 
I runda – 23.05 Gdańsk – Pływalnia Kryta Chełm (ul. Chałubińskiego 13),
II runda – 27.06 Miastko – Jezioro Lednik (ul. Jeziorna 10),
III runda – 17.10 Kościerzyna – Pływalnia Kryta Aqua Centrum (ul. Hallera 2),
IV runda – 05.12 Reda – Aquapark Reda (ul. Morska 5).

Komunikat Organizacyjny
II Runda
Pomorska Liga Ratownictwa Wodnego 2021
„Mistrzostwa w Ratownictwie Wodnym o Puchar Burmistrza Miasta Kościerzyna”

1. TERMIN ZAWODÓW I MIEJSCE ZAWODÓW:
27 czerwca 2021 r.
Jezioro Lednik, ul.Jeziorna 10

PROGRAM:
8:00 – Akredytacja
9:00 – Rozgrzewka
9:30 – Odprawa sędziów
9:45 – Uroczyste otwarcie
10:00 – Rozpoczęcie zawodów

2. INFORMACJE TECHNICZNE:
• Platformy startowe będą znajdować się na pomoście
• Ilość słupków startowych – 5
• Długość obiektu pływackiego – 50 m
• Szerokość torów – 2 m
• Pomiar czasu: elektroniczny
• Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ILSF oraz postanowieniami Regulaminu

3. ORGANIZATOR ZAWODÓW:
Pomorska Federacja Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

4. ZASADY UCZESTNICTWA:
• W zawodach prawo startu mają zawodnicy 12 letni i starsi będący członkami
podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego.
• Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.
• Zawodnicy reprezentują własne jednostki lub podmioty.
• Obecność zawodników na otwarciu i zamknięciu zawodów obowiązkowa.

5. ZALECENIA W ZWIĄZKU COVID-19
Uwaga!
Zawodnicy, trenerzy, osoby towarzyszące oraz pozostali uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych norm sanitarnych w związku z sytuacją epidemiologiczną, w szczególności utrzymywania stałego dystansu od innych uczestników imprezy.

6. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
• Zgłoszenie należy przesłać w postaci pliku lenex (*lxf) na email:
bojard@poczta.onet.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia zawodów.
• Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), nazwę drużyny, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach.

7. KONKURENCJE:
• 100m ratowanie manekina z pasem,
• 100m / 200 m pływanie z przeszkodami
• 100m ratowanie manekina w płetwach,
• 4x50m sztafeta z pasem ratowniczym,
KONKURENCJA DODATKOWA:
• Wyścig pływacki na dystansie:
- w kategorii młodzików i junior młodszy 300m
- w kategorii junior i open 500m

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu
• Prawo interpretacji przysługuje organizatorom.
• W sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje przedstawiciel Słupskiego WOPR
• Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo – programowej zawodów.

9. PARTNERZY

Patronat honorowy: Marszałek województwa pomorskiego, Wojewoda Pomorski Dariusz Derlich

Partnerzy: Gdański Ośrodek Sportu, Miasto Kościerzyna, Miasto Słupsk, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku, Aquapark Reda, Aqua Centrum Kościerzyna, Aqua Sport, PCM w Garczynie, Polski Związek Płetwonurkowania, Kąpieliska Morskie Gdańsk.