W dniach 25-26 września 2015 roku w Rowach odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce".

Patronat honorowy nad Konferencją objęli Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Ambasador Kongresów Polskich doc. dr  Aleksander Skaliy.

Wszystkich uczestników konferencji powitał Prezes Słupskiego WOPR Piotr Dąbrowski wraz z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego, Kierownikiem Zakładu Pływania Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu prof. dr hab. Stanisławem Przybylskim

Referat inauguracyjny dotyczący wybranych aspektów prawnych bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych wygłosił radca prawny, specjalista prawa dotyczącego bezpieczeństwa na obszarach wodnych Maciej Furs.

W Konferencji wzięli udział liczni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, policji, straży pożarnej, podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i innych służb mundurowych oraz kierownictwo pływalni i parków wodnych z terenu woj., pomorskiego.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników, organizatorów i partnerów Konferencji pod redakcją . W. Moska, S. Przybylskiego oraz D. Skalskiego została wydana monografia "Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce TOM II".

ii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-w-rowach-4410.jpg

Galeria