29 listopada 2020 r. na pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Szczecińskiej 99 odbędą się finałowe zawody Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2020. Będzie to czwarta i ostatnia w tym roku runda jednej z największych tego typu imprez w kraju. W zawodach licznie startują ratownicy wodni z klubów z całej Polski, w tym najlepsi z Województwa Pomorskiego. W 2020 roku odbyły się trzy edycje: w Kościerzynie, Redzie i w Gdańsku. Słupski finał wyłoni zwycięzców tegorocznych zmagań. W każdej rundzie uczestnicy rywalizują w czterech, typowych dla ratownictwa wodnego konkurencjach sportowych.

Zawody odbywają się pod Patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego oraz przy wsparciu Ministra Sportu, Prezydentów Miast Słupska i Gdańska oraz Burmistrza Miasta Kościerzyna.

Pomorska Liga Ratownictwa Wodnego ma formę ligowych zawodów. Ideą przyświecającą organizacji cyklu jest szerokie upowszechnianie ratownictwa wodnego, przyciągnięcie młodych ludzi i umożliwienie rozwinie pasji do uprawiania sportów wodnych. Pozwala również na nawiązywanie współpracy miedzy różnymi ośrodkami zajmującymi się ratownictwem. Stanowi także płaszczyznę do wymiany doświadczeń nie tylko między zawodnikami, ale również trenerami, instruktorami i wykładowcami.

Program:
8:00 - rozpoczęcie akredytacji,
9:00 – rozgrzewka,
9:30 - odprawa sędziów i trenerów,
10:00 - przywitanie uczestników i rozpoczęcie zawodów.

Zasady bezpieczeństwa:
- Na obiekt zostaną wpuszczeni wyłącznie zawodnicy oraz trenerzy. Zawody odbędą się bez publiczności.
- Podczas zawodów obowiązuje konieczność zasłaniania ust i nosa. Odsłonięcie twarzy możliwe jest wyłącznie podczas startów.
- Na pływalnie nie zostaną wpuszczone osoby, wykazujące objawy przeziębienia oraz wysoką temperaturę ciała. Temperatura zostanie zmierzona przy wejściu na pływalnię.
- Na całym obiekcie obowiązkowe jest zachowanie dystansu między uczestnikami zawodów.
- Ze względów bezpieczeństwa, organizator zrezygnował z defilady wszystkich uczestników zawodów podczas ich rozpoczęcia oraz zakończenia.

Konkurencje IV finałowej rundy:
- 100/200m super ratownik (wyścig z zakładaniem płetw w trakcie, wyłowieniem i holowaniem manekina),
- 100m holowanie manekina z pasem (akcja przy użyciu płetw i pasa ratowniczego „Węgorz”),
- 50m holowanie manekina (dopłynięcie, podjęcie i holowanie manekina),
- 4x50m super ratownik mix (sztafeta z dopłynięciem i holowaniem manekina)

Kategorie wiekowe:
Młodzik (12-13 lat),
Junior młodszy (14-15 lat),
Junior (16-18 lat),
Open (powyżej 18 lat)

Klasyfikacja generalna po III rundach:
Punktacja kobiet open
Punktacja mężczyzn open

Dotychczasowe wyniki:

I Runda, Kościerzyna 27.06.2020
I Runda, Kościerzyna 27.06.2020

II Runda, Reda 4.10.2020
II Runda, Reda 4.10.2020
III Runda, Gdańsk 11.11.2020
III Runda, Gdańsk 11.11.2020

IV Runda, Słupsk 29.11.2020

Organizatorem zawodów jest Pomorska Federacja WOPR, powstała w 2014 roku jako związek stowarzyszeń, które zajmują się działalnością w zakresie ratownictwa wodnego. Koordynacja współdziałania różnych ośrodków przez Pomorską Federację WOPR ma ogromny wpływ na zapewnienie pomyślności tego przedsięwzięcia. Zasięg Federacji obejmujący obszar niemal całego Województwa Pomorskiego pozwala na zapewnienie możliwości rywalizacji na wysokim poziomie ratownikom wodnym z całego Pomorza.