Egzamin poprawkowy

Osoby, które nie zaliczyły egzaminu ratowników wodnych lub nie przystąpiły do niego z ważnych przyczyn losowych będą miały możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego:

 W dniu 19 listopada 2023  r. (niedziela) w Słupsku

- egzamin teoretyczny: godz. 10.00, Klub Olimpijczyka (SOSiR w Słupsku)
- egzamin praktyczny: od godz. 11.20, pływalnia SOSiR w Słupsku

 Osoby chętne do przystąpienia do egzaminu poprawkowego prosimy o wypełnienie formularza oraz odesłanie na adres biuro@wopr.slupsk.pl

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 59/843-17-08 oraz 669-548-445.