W tym roku także nie może zabraknąć zawodów o Puchar Prezesa Słupskiego WOPR :)

Zapraszamy 26 maja 2024 r. na pływalnie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, aby razem z Nami stworzyć niezapomniane chwile i wspólnie celebrować wyjątkowe święto: Dzień Dziecka!

Regulamin
Zawody pływackie amatorów o Puchar Prezesa Słupskiego WOPR

Miejsce i termin zawodów 

 • Miejsce – Kryta pływalnia Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 • Termin – 26.05.2024 (niedziela) godz. 9.00-15.00

Uczestnictwo

W zawodach prawo startu mają zawodnicy urodzeni w latach 2010-2018 nieposiadający licencji Polskiego Związku Pływackiego, zgłoszeni przez partnerskie Kluby Pływackie.
Kluby nie będące partnerami Organizatora mają prawo startu po udzieleniu zgody przez Organizatora.

Organizator

Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Partnerzy

Aquaswim- Szkoła Pływania Michał Tęsny
Adam Kosik – Szkoła Pływania
K2 Kamil Kurdej Szkoła Pływania
Szkoła Pływania Beta Swim Team
Mario Swim-Szkoła Pływania Mariusz Ragan
Szkoła Pływania Murena Jacek Fudro

Informacje techniczne

Elektroniczny pomiar czasu i komputerowa obsługa zawodów
Pływalnia 25 m, 6 torów

Opłata startowa wynosi 90,00 zł od osoby.

Uczestnicy Szkoły pływania Słupskiego WOPR - 45,00 zł od osoby

Opłaty startowe uiszczają trenerzy szkoły pływania przelewem do dnia 22.05.2024 na konto Słupskiego WOPR  26 1020 4649 0000 7502 0052 1880 lub gotówką w siedzibie Słupskiego WOPR.

Program zawodów*

Zawody będą rozgrywane w 3 blokach

 • I blok 

roczniki 2016-2018 – 25 m styl dowolny

 9.50 – otwarcie zawodów (defilada)

10.00 – zawody

 • II blok

roczniki 2013-2015 – 25 m styl dowolny

11.50 – otwarcie zawodów (defilada)

12.00 - zawody

 • III blok

roczniki 2010-2012 – 25 m styl dowolny

13.50 - otwarcie zawodów (defilada)

14.00 –zawody

Uczestnicy, którzy nie potrafią wykonać skoku startowego ze słupka, mogą startować z wody.
Uczestnicy mogą korzystać z środków asekuracyjnych typu: makaron, deska, rękawki

*godziny zawodów mogą ulec zmianie

Dekoracje odbędą się w trakcie zawodów. Informacje na bieżąco będzie przekazywał spiker zwodów.

Zgłoszenia

Zgłoszenia grupowe zgodnie z załączonym wzorem w formacie EXEL do dnia 20.05.2024 r. na adres email: jbzawody@gmail.com
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy zgłoszeń przed terminem.
Informacja o zamknięciu listy ukaże się na stronie www.wopr.slupsk.pl

ZGODY (osoby z WOPR) przesyłają na adres: biuro@wopr.slupsk.pl

Nagrody

 1. pamiątkowy medal za uczestnictwo
 2. słodka paczka dla każdego
 3. medale dla najlepszych za 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej
 4. puchary Prezesa Słupskiego WOPR dla najlepszych - w każdej kategorii wiekowej

Postanowienia końcowe 

 1. każdy z uczestników zgłoszony do udziału w zawodach pływackich musi posiadać pisemną zgodę podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna;
 2. uczestników zawodów zgłasza trener szkoły pływania, jako reprezentację w kategoriach (z podziałem na chłopców i dziewczęta); zgodę należy dostarczyć do biura Słupskiego WOPR do 22.05.2024 r.;
 3. zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu;
 4. zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zawodnik nie ma przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach;
 5. w związku z RODO udział (zgłoszenie do zawodów) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie danych osobowych (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w celach reklamowych i promocyjnych organizatora;
 6. za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników oraz za przestrzeganie obostrzeń przez zawodników odpowiedzialni są trenerzy/kierownicy ekip;
 7. organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie pływalni;
 8. organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.;
 9. organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu;

dzien-dziecka-2024-6968.jpg