Programy profilaktyczne realizowane na podstawie umowy z Miastem Słupsk -  Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku

W dniu 27 kwietnia 2021 roku w Słupsku pomiędzy Miastem Słupsk a Słupskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym została podpisana umowa o dofinansowanie wkładu własnego do zadania pt. „Otwarcie kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek publiczny, w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych".

Numer umowy: WiP.3037.2.5.2021

Opis zadania: Zadanie polega na budowie obiektu szkoleniowego wraz z zapleczem magazynowym w miejscowości Machowinko, w której to przewidziano infrastrukturę zewnętrzną i wewnętrzną dostosowaną dla osób niepełnosprawnych i osób starszych. Operacja ma za zadanie stworzenie kompleksu, w którym będą odbywać się szkolenia, kursy i zajęcia ze specjalnym programem dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup wyposażenia budynku rekreacyjno sportowego w m.in w krzesła, stoły, regały, szafy bez których niemożliwe będzie przeprowadzenie szkoleń.

Miejsce realizacji zadania: Operacja jest realizowana w miejscowości Machowinku, w powiecie słupskim, małej miejscowości, na której urok składają się tereny zielone oraz bliskość morza. Usytuowanie obiektu wraz z odpowiednim zapleczem przystosowanym również dla osób niepełnosprawnych stwarza warunki do realizacji przedsięwzięcia związanego z aktywizacją osób starszych i niepełnosprawnych.

 

Wartość uzyskanego dofinansowania: 20 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 126 924,16 zł