budowa-6122.jpg

budowa-6123.jpg

Nie możemy zapomnieć o rozpoczętej realizacji zamówienia "Budowa budynku szkoleniowo-socjalnego oraz garażu dwustanowiskowego wraz z wewnętrzną linią zasilająca w miejscowości Machowinko, Gmina Ustka" prowadzonego w związku z realizacją projektu „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczeństwo” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych dofinansowanego ze środków Zarządu Województwa Pomorskiego.

Do końca budowy jeszcze trochę, ale szpadel w ziemię wbity i budynki pną sie do góry :).

budowa-6132.jpg budowa-6124.jpg
budowa-6126.jpg budowa-6127.jpg
budowa-6133.jpg budowa-6131.jpg