W dniu 11 czerwca 2018 roku ratownicy Słupskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzili w Szkole Podstawowej nr 3 w Słupsku w klasie III i V pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas przebywania i korzystania z akwenów wodnych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.