Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

logotyp MSiT

W dniu 18 lipca 2022 w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Sportu i Turystyki, a Słupskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym została podpisana umowa dotycząca dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pt. "Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"

Numer umowy: 2022/0486/2851/ZSdU/DS/709/MSo

Termin realizacji zadania:01.02.2022-08.12.2022 r.

Opis zadania:  Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas I-III, zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych. Głównym celem programu jest upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie), wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 147 000,00 zł

back to top