Przed nami zawody pływackie o Puchar Prezesa Słupskiego WOPR. Uczestnicy spotkają się 12 czerwca 2022 roku na pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Rywalizacja odbędzie się na dwóch dystansach 25m oraz 50m.

Regulamin

Zawody pływackie amatorów o Puchar Prezesa Słupskiego WOPR


zawody-plywackie-6497.jpg

Miejsce i termin zawodów 

 • Miejsce – Kryta pływalnia Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 • Termin – 12.06.2022 (niedziela) godz. 10.00-15.00

Uczestnictwo

W zawodach prawo startu mają roczniki od 2006 do 2017 nieposiadający ważnej licencji PZP.

Organizator

Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Informacje techniczne

Elektroniczny pomiar czasu i komputerowa obsługa zawodów

Program zawodów

Zawody będą rozgrywane w 2-óch blokach konkurencji seriami na czas

 • I blok

roczniki 2010-2017 – 25 m styl dowolny kobiet/mężczyzn

 9.50 – otwarcie zawodów

10.00 – zawody

Uczestnicy, którzy nie potrafią wykonać skoku startowego ze słupka, mogą startować z wody.

 • II blok

roczniki 2006-2009 - 50 m styl dowolny kobiet/mężczyzn

12.00 – otwarcie zawodów

12.10 – zawody

Dekoracje odbędą się w trakcie zawodów. Informacje na bieżąco będzie przekazywał spiker zwodów.

Zgłoszenia

Zgłoszenia grupowe od osób prawnych zgodnie z załączonym wzorem w formacie EXEL do dnia 30 maja 2022 r. na adres email: biuro@wopr.slupsk.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy zgłoszeń przed terminem. Informacja o zamknięciu listy ukaże się na stronie www.wopr.slupsk.pl

Nagrody

 1. pamiątkowy medal za uczestnictwo
 2. słodka paczka
 3. medale za 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej kobiet/mężczyzn
 4. puchar Prezesa Słupskiego WOPR za najlepszy czas kobiet/mężczyzn w dwóch blokach startowych

Postanowienia końcowe

 1. każdy z uczestników zgłoszony do udziału w zawodach pływackich musi posiadać pisemną zgodę podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna;
 2. uczestników zawodów zgłasza trener szkoły pływania, jako reprezentację w kategoriach (z podziałem na chłopców i dziewczyny); zgodę należy dostarczyć do biura Słupskiego WOPR do 30 maja 2022 r.;
 3. zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu;
 4. zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zawodnik nie ma przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach;
 5. w związku z RODO udział (zgłoszenie do zawodów) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie danych osobowych (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w celach reklamowych i promocyjnych organizatora;
 6. za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników oraz za przestrzeganie obostrzeń przez zawodników odpowiedzialni są trenerzy/kierownicy ekip;
 7. organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie pływalni.;
 8. organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.;
 9. organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu

 

O R G A N I Z A T O R

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju i Kultury Fizycznej, których dysponetem jest Minister Sportu i Turystyki