W ramach II edycji innowacji pedagogicznej „Pierwsza pomoc w domu, w szkole i czasie wolnym” w dniach 16 i 17 lutego 2023r. uczniowie klas pierwszych  z Zespołu Szkół „Elektryk” uczestniczyli w warsztatach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia zrealizowane zostały w ramach wzajemnej współpracy pomiędzy Słupskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym a Zespołem Szkół "Elektryk". Głównym celem zajęć było szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kształcenie odpowiednich postaw społecznych wśród uczniów wobec sytuacji zagrożenia życia i zdrowia własnego oraz innych.