walne-zebranie-czlonkow-slupskiego-wopr-4302.jpg

Na podstawie uchwały Zarządu Słupskiego WOPR nr 02/X/2016 zwołuje się Walne Zebranie Członków w dniu 12 listopada 2016 r. o godz. 12.00 w "Hali Gryfia" przy ulicy Szczecińskiej 99 w Słupsku.

Za Zarząd
Prezes Słupksiego WOPR
Piotr Dąbrowski