UWAGA!

w związku z pandemią COVID-19 liczba uczestników na zawodach Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego w Kościerzynie jest ograniczona do 70 osób. 

Decyduje kolejność zgłoszeń.