W dniu 28 września Słupskie WOPR zorganizowało szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników Grupy Ratownictwa Sportowego Słupskiego WOPR oraz dzieci z placówek  opiekuńczych/kuratorskich. W szkoleniu wzięło udział ok 40 dzieci. Każdy uczestnik szkolenia dostał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Szkolenie odbyło się w ramach zadania publicznego pod tytułem "Sportowe ratownictwo wodne" współfinansowane przez Miasto Słupsk.