SZKOLENIA FUNKCJONARIUSZY POLICJI

 

Co roku w Polsce dochodzi średnio do 550 przypadków utonięć. To ponad 550 rodzinnych tragedii, ale to także obszar jednego z większych zagrożeń bezpieczeństwa życia o olbrzymich skutkach finansowych dla reszty społeczeństwa. Pomimo starań służb i organizacji odpowiedzialnych statutowo za bezpieczeństwo nad wodami, efektywność w tej dziedzinie może być jeszcze lepsza.

Funkcjonariusze Policji  ze względu na organizację i dyslokację jednostek organizacyjnych do wszelkich zdarzeń, w których zagrożone jest życie ludzkie, przybywają jako pierwsi.  Bezpośrednie udzielania pomocy tonącym przez osoby bez stosownego przeszkolenia jest bardzo niebezpieczne, a wyszkolenie dobrego ratownika wodnego to proces długotrwały. Jednakże doświadczenie i praktyka uzasadniają tezę, że posiadając stosowne wiadomości oraz elementarne umiejętności funkcjonariusz może uratować lub znacząco przyczynić się do uratowania życia osób tonących.

Młodzi policjanci, słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego, którzy wkrótce rozpoczną służbę w jednostkach terenowych, zdobyli dodatkową wiedzę i umiejętności w zakresie ratowania osób tonących.

Ratownicy Słupskiego WOPR przekazali niezbędny zakres wiadomości o organizacji akcji ratowniczych oraz nauczyli policjantów słupskiej Szkoły Policji podstawowych, bezpiecznych sposobów ratowania, co może pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie tegorocznej statystyki utonięć w sezonie letnim.

Możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy przez policjantów to efekt porozumienia o współpracy podpisanego przez Komendanta Szkoły Policji w Słupsku i Prezesa Słupskiego WOPR. W ten sposób systematycznymi szkoleniami objęci zostaną wszyscy policjanci kończący słupską Szkołę Policji. W sezonie jesienno-zimowym szkolenia zmieniać będą profil na ratownictwo lodowe, czyli pomoc osobom tonącym, pod którymi załamała się tafla lodu.

Podniosłym akcentem szkolenia było uhonorowanie Pana Grzegorza mieszkańca Słupska, który w 2017 r. w Ustce uratował kilkumiesięczne dziecko, które wpadło do kanału portowego.

szkolenia-funkcjonariuszy-policji-4829.jpg [miniatura]

Galeria