Mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo ratowników wodnych wykonujących działania ratownicze, Pomorska Federacja WORR organizuje szczepienia przeciw COVID-19.

Szczepienie jest organizowane dla czynnych ratowników wodnych – członków Pomorskiej Federacji WOPR (w tym Słupskiego WOPR)

Jednym z warunków jaki musi być spełniony to:

  1. Umowa o wolontariacie zawarta ze Słupskim WOPR
  2. Umowa zlecenie na wykonywanie ratownictwa wodnego zawarta ze Słupskim WOPR.
  3. Członkostwo w Grupie Interwencyjnej Słupskiego WOPR.
  4. Inna umowa zawarta ze Słupskim WOPR na określone działania związane ze sportem, zdrowiem i bezpieczeństwem wodnym.

Osoby zainteresowane oraz spełniające warunki prosimy o wypełnienie tabeli i dostarczenie do siedziby Słupskiego WOPR bądź na adres biuro@wopr.slupsk.pl