Specjalistyczne szkolenie z zakresu ratowania życia na  łodziach IRB

 724.4869.jpg

   W dniach 8-10 września w Rowach Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przy współpracy z Ratownictwem Wodnym - Filip Orłowski organizuje  pierwsze w Polsce szkolenia na łodziach IRB. Szkolenie umożliwia uzyskanie  kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym.

Specjalistyczne szkolenie z zakresu ratowania życia na łodziach IRB dedykowane jest do ratowników wodnych, strażaków PSP, OSP, Policji etc..

Udział w szkoleniu z zakresu ratowania życia na łodziach IRB pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do używania łodzi IRB, szczególnie do pracy w warunkach morskich.

Termin:

8-10 września 2017 r.

Czas trwania szkolenia:

3 dni

Lokalizacja:

Rowy,
Baza WOPR w Rowach
ul. Plażowa, 76-212 Rowy

Koszt:

490,00 zł* (obejmuje materiały szkoleniowe, zakwaterowanie oraz wyżywienie)

Niezbędne wyposażenie indywidualne:

pianka neoprenowa lub suchy skafander, kask, buty, kamizelka asekuracyjna.

Wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) należy dostarczyć do biura Słupskiego WOPR osobiście, poprzez fax 59 843 17 08 lub email: biuro@wopr.slupsk.pl

Liczba miejsc jest ograniczona do 16 osób na jedno szkolenie (o zakwalifikowaniu decyduje kolejność wpłat)

Podczas akredytacji i szkolenia nie będą przyjmowane wpłaty gotówkowe.

W szkoleniu brać udział mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.

Po pomyślnym ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują certyfikat o ukończeniu szkolenia.

*cena może ulec zmianie , w zależności od liczby kursantów w grupie

 

Szczegółowe informacje tel. 691 300 987