Zatrudnimy ratowników wodnych.

Praca na pływalni TRZY FALE w Słupsku od 15 czerwca.

Praca na umowę zlecenie.

Elastyczny grafik pracy - godziny pracy do ustalenia.

Zapewniamy:
odzież ratowniczą,
wodę do pracy,

Wymagane dokumenty: 

  • podanie
  • wypełniony druk ZLECENIOBIORCA
  • kopia ważnego zaświadczenia KPP
  • kopia uprawnień ratownika wodnego
  • kopia uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym
  • oświadczenie o odbytym badaniu lekarskim (posiadanie aktualnego badania lekarskiego potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku ratownika wodnego)

 

Miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć w biurze Słupskiego WOPR, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk lub drogą elektroniczną na adres: biuro@wopr.slupsk.pl.