porozumienie-6179.jpg

POROZUMIENIE PODPISANE

porozumienie-6178.jpg

porozumienie-6177.jpg

Dnia 18 maja 2021r. zostało podpisane porozumienie o partnerstwie i wzajemnej współpracy pomiędzy Słupskim WOPR a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Redzikowie.

Głównym zadaniem współpracy będzie rozszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wodnego, kształtowanie nawyków prozdrowotnych, rozbudzenie zainteresowań kulturą fizyczną.

Porozumienie podpisali Pani Sylwia Sexton – Dyrektor Szkoły oraz Piotr Dąbrowski – Prezes Słupskiego WOPR.

GALERIA