Zapraszamy po odbiór formularzy PIT-11 za rok 2019 do biura Słupskiego WOPR ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk.

Istnieje możliwość przesłania formularza w wersji elektronicznej, w tym celu prosimy o wiadomość na adres biuro@wopr.slupsk.pl (w tytule proszę o wpisanie "PIT, imię i nazwisko").