Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Słupskiego WOPR

 

Na podstawie uchwały Zarządu Słupskiego WOPR nr 2/Z/02/2019 z dnia 21.02.2019 roku zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Słupskiego WOPR w celu zmiany Statutu. Zebranie odbędzie się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, ul. Szczecińska 57, dnia 17 marca 2019 r. o godz. 12.00. Drugi termin godz. 12.30

 

Za Zarząd

Prezes Słupskiego WOPR

Piotr Dąbrowski