Środkowopomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego zaprasza wszystkich na kurs sternika motorowodnego, którego rozpoczęcie odbędzie się w dniu 23.04.2019 o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Centrum Lekkoatletycznego (Słupsk, ul.Madalińskiego - stadion 650-lecia).

Kurs odbędzie się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013r w sprawie uprawiania turystyki wodnej.

Uprawnienia po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego:
Sternik motorowodny:
Prowadzenie jachtów motorowych i skuterów wodnych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m i skuterów wodnych po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
Cena: 550 zł + 250 zł egzamin ( osoby uczące się do 26 r.ż. 125zł)

Motorowodny sternik morski:
Prowadzenie jachtów motorowych i skuterów wodnych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m i skuterów wodnych po wodach morskich.

Cena: 650 zł + 250 zł egzamin ( osoby uczące się do 26 r.ż. 125zł)

Zapewniamy:

Wykwalifikowaną kadrę instruktorską
Pokazy multimedialne
Książkę
Zajęcia praktyczne na mapach
Zajęcia praktyczne na łodzi typu RIB

Szczegółowe informacje:

Jerzy Koniczuk tel. 601 40 64 74
Tomasz Koniczuk tel. 697 06 06 04

kurs-sternika-motorowodnego-5224.jpg [miniatura]