Komunikat Organizacyjny
Pomorska Liga Ratownictwa Wodnego 2023 
I runda
Reda, 23 kwietnia 2023

1. TERMIN ZAWODÓW I MIEJSCE ZAWODÓW:

23 kwietnia 2023
Kryta Pływalnia – Aquapark Reda, ul. Morska 5

PROGRAM:

8:00 – Akredytacja
9:00 – Rozgrzewka
9:30 – Odprawa sędziów
9:45 – Uroczyste otwarcie
10:00 – Rozpoczęcie zawodów

Po zakończeniu zawodnicy mogą skorzystać przez 2h z atrakcji aquaparku (liczone od momentu przejścia przez bramkę z niecki sportowej do hali ze zjeżdżalniami).

2. INFORMACJE TECHNICZNE:

Pływalnia 25m; 6 torów
Pomiar czasu: elektroniczny
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ILSF oraz postanowieniami Regulaminu


3. ORGANIZATOR ZAWODÓW:

Pomorska Federacja Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

4. ZASADY UCZESTNICTWA:

W zawodach prawo startu mają zawodnicy 10 letni i starsi. Regulamin zawodów dopuszcza udział zawodników młodszych niż 10 lat pod warunkiem konsultacji z Organizatorem (695 256 187).
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.
Zawodnicy reprezentują kluby lub podmioty. Możliwy jest start indywidualny.
Opłaty startowe należy uiścić przelewem do dnia 21 kwietnia 2022 na konto Wejherowskiego WOPR (https://wopr.wejherowo.pl/kontakt/) lub gotówką w dniu zawodów.


5. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:

Zgłoszenie należy przesłać w postaci pliku lenex (*lxf) na email: bojard@poczta.onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2023.
Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), nazwę drużyny, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach
Link do zapisów – livetiming.pl »


6. REGULAMIN ROZGRZEWKI:

Tor 1 i 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody.
Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.


7. KONKURENCJE:

1.1. 100m ratowanie manekina w płetwach / 100m ratowanie krążków w płetwach*
1.2. 50m holowanie manekina/ 50m holowanie krążków*
1.3. 50*/100/200m z przeszkodami
1.4. 4x50m z przeszkodami – drużynowo
*konkurencje dla kat. Młodzik

Opis konkurencji: Regulamin Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2023 »

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu.
Prawo interpretacji przysługuje organizatorom.
W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje sędzia główny zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo – programowej zawodów.

Kontakt do organizatora: kontakt@wopr.wejherowo.pl

Oświadczenie zawodnika – osoba niepełnoletnia »
Oświadczenie zawodnika – osoba pełnoletnia »

Patronat honorowy: Marszałek województwa pomorskiego.
Pomorska Liga Ratownictwa Wodnego odbywa się przy wsparciu Ministerstwa Sportu.
Partnerzy: Aquapark Reda, Gdański Ośrodek Sportu, Miasto Słupsk, Miasto Sopot, Kąpieliska Morskie Gdańsk.