Przed nami pierwsza runda Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2022. Najlepsi ratownicy spotkają się 10 kwietnia 2022 roku w Aquaparku Reda. Rywalizacja odbędzie się w czterech konkurencjach, w czterech kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn. Po zakończeniu zawodów, uczestnicy będą mogli przez dwie godziny korzystać z atrakcji parku wodnego w Redzie. Rozgrywkę będzie można zobaczyć na żywo z balkonu pływalni sportowej Aquaparku. Tradycyjnie wyniki będzie można śledzić online na stronie livetiming.pl, a także podczas relacji video na youtube.com.

Komunikat Organizacyjny

I Runda Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2022

1 . TERMIN ZAWODÓW I MIEJSCE ZAWODÓW:
10 kwietnia 2022
Kryta Pływalnia – Aquapark Reda, ul. Morska 5

PROGRAM:
8:00 – Akredytacja
9:00 – Rozgrzewka
9:30 – Odprawa sędziów
9:45 – Uroczyste otwarcie
10:00 – Rozpoczęcie zawodów
Po zakończeniu i rozdaniu medali zawodnicy mogą skorzystać przez 2h z atrakcji aquaparku (liczone od momentu przejścia przez bramkę z niecki sportowej do hali ze zjeżdżalniami).

2 . INFORMACJE TECHNICZNE:
• Pływalnia 25m; 6 torów
• Pomiar czasu: elektroniczny
• Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ILSF oraz postanowieniami Regulaminu

3 . ORGANIZATOR ZAWODÓW:
Pomorska Federacja Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

4 . ZASADY UCZESTNICTWA:
• W zawodach prawo startu mają zawodnicy 10 letni i starsi.
• Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.
• Zawodnicy reprezentują kluby lub podmioty. Możliwy jest start indywidualny.
• Opłaty startowe należy uiścić przelewem do dnia 8 kwietnia 2022 na konto Wejherowskiego WOPR lub gotówką w dniu zawodów.

5 . ZALECENIA W ZWIĄZKU COVID-19
Uwaga!
• Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych norm sanitarnych w związku z sytuacją epidemiologiczną, w szczególności utrzymywania stałego dystansu od innych uczestników imprezy, a także poruszania się w maseczkach ochronnych.
• W przypadku stwierdzenia u uczestnika lub w jego rodzinie objawów chorobowych – duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), objawy przeziębieniowe, uczestnik nie może brać udziału w imprezie.
• W przypadku gdy ktoś w rodzinie przechodzi kwarantannę, uczestnik nie może uczestniczyć w zawodach.
• Po przybyciu na zawody, uczestnik powinien zdezynfekować ręce.
• Należy stosować się do ogólnych zasad przeciwdziałania COVID-19 obowiązujących na pływalni.

6 . ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
• Zgłoszenie należy przesłać w postaci pliku lenex (*lxf) na email: bojard@poczta.onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2022.
• Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), nazwę drużyny, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach

Link do zapisów – livetiming.pl »

7 . REGULAMIN ROZGRZEWKI:
• Tor 1 i 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody.
• Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.

8 . KONKURENCJE:
1.1. 100m ratowanie manekina w płetwach
1.2. 50m holowanie manekina
1.3. 50/100/200m z przeszkodami
1.4. 4x50m z przeszkodami

Opis konkurencji: Regulamin Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2022 »

9 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu.

• Prawo interpretacji przysługuje organizatorom.
• W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje sędzia główny zawodów.
• Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo – programowej zawodów.

Kontakt do organizatora: kontakt@wopr.wejherowo.pl

OŚWIADCZENIE COVID dla wszystkich »
Oświadczenie zawodnika – osoba niepełnoletnia »
Oświadczenie zawodnika – osoba pełnoletnia »

Bieżące informacje »

Patronat honorowy: Marszałek województwa pomorskiego.

Pomorska Liga Ratownictwa Wodnego odbywa się przy wsparciu Ministerstwa Sportu.

Partnerzy: Aquapark Reda, Gdański Ośrodek Sportu, Miasto Słupsk, Miasto Sopot, Kąpieliska Morskie Gdańsk.

i-runda-pomorskiej-ligi-ratownictwa-wodnego-2022-komunikat-6479.jpg